• De BIM onderneemt
    voor ondernemers

Agrisim

Agrisim is een agrarisch ondersteuningssysteem dat het land van boeren optimaliseert. Het laat boeren weten wat ze het beste kunnen laten groeien op hun grond, hoeveel geld het ze kan opleveren en hoe ze dat voor elkaar krijgen. Agrisim matched productiemogelijkheden van meer dan 1.500 gewassen, groenten, fruit en bomen met het betreffende stuk grond. De economische module voorspelt de oogst en prijzen gebaseerd op duurzame exploitatie van de boerderij, op basis hiervan kan de gebruiker de marges en de arbeidsintensiteit die er mee gemoeid zijn in overweging nemen. De management ondersteunende module vertelt een boer gedurende de voorbereiding, groei en oogst periode wat hij moet doen, wanneer en hoe.

De droom van de oprichters is om via hun platform een impact te maken in de agrarische sector. Boeren te helpen hun oogst en daarmee hun inkomen te optimaliseren om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing voor de toegenomen vraag naar voedsel in de wereld.