• De BIM onderneemt
    voor ondernemers

DesignWeek@School
DesignWeek@School

DesignWeek@School biedt scholen een compleet programma om het onderwijs in 21e eeuwse vaardigheden op een inspirerende en betekenisvolle manier op te nemen in het reguliere lesprogramma. Leerkrachten worden vooraf, tijdens én na afloop van een DesignWeek@School begeleid door medewerkers van DesignWeek@School en vrijwilligers uit het bedrijfsleven. Scholen ontvangen de gebruikte lesmaterialen en robots, zodat direct na afloop van de DesignWeek de eigen lessen kunnen starten!

Floor Coonen is de onderneemster achter DesignWeek@School.