• De BIM onderneemt
    voor ondernemers

voordekost
voordekost

voordekost levert een samenwerkingsplatform voor voedsel- en agriketens, waardoor ketenfinanciering versterkt wordt, de kwaliteit beter geborgd en nieuwe mogelijkheden voor positionering ontstaan. Zichtbaarheid van het product is daarbij de sleutel. voordekost werkt op het grensvlak van ICT, financiering en marketing.

Ondernemers Wilbert Hilkens en Roger Engelberts willen door nieuwe en hechtere verbindingen tussen de consument en producent de voedsel- en agriketens versterken en optimaliseren.

Wilbert Hilkens