AgroExact

1 april 2019

‘Kunnen we landbouwers helpen door hen beter te informeren over de lokale weer en bodem omstandigheden op hun akker?’ Vanuit deze vraag zijn Niek van Andel, Sven Boogaard en Thomas Brocken gestart met hun bedrijf AgroExact. De wereldbevolking groeit en daardoor is er in de toekomst 70% meer voedsel nodig. De huidige bedrijfsstrategie in de landbouw lijkt niet toekomstbestendig: inkomsten voor de landbouwer lopen terug, terwijl de bodem alleen maar verder uitgeput raakt. Het wordt steeds lastiger om een gezonde marge te behalen. Dit wordt onder andere bemoeilijkt door lage prijzen, strenge en snel veranderende wetgeving en doordat klimaatverandering voedselproductie overal ter wereld moeilijker maakt.

De applicatie van AgroExact verzamelt lokale data uit weer- en bodemstations en zet deze om in adviezen en alerts. Deze gegevens stellen de gebruiker in staat efficiënter te werken, doordat er op basis van de exacte data van hoge kwaliteit beter gepland kan worden. Zo kan door nauwkeurig te beregenen het watergebruik verminderd of verbeterd worden, gewasziektes beter bestreden worden en het gebruik van pesticiden worden gereduceerd. Het doel is dat dit voor de boer een hogere opbrengst en kwaliteit oplevert, op een duurzamere en leukere manier.

Niek van Andel had in zijn achtertuin al jaren een eigen weerstation als hobby, hier werden lokale gegevens zoals temperatuur en neerslag gemeten en doorgestuurd naar een website. Akkerbouwers in de buurt bezochten zijn website vaak, vooral tijdens lange perioden van droogte of regenval, de data was voor hen namelijk een stuk lokaler dan die van de dichtstbijzijnde KNMI-weerstations. Met deze behoefte van akkerbouwers naar lokale weer en bodeminformatie, wilde Niek iets doen.

Niek heeft in Sven Boogaard en Thomas Brocken partners gevonden. AgroExact maakt de onbetrouwbare factor ‘het weer’ inzichtelijk. Samen willen ze bijdragen aan het verbeteren van de positie van de landbouw die onder druk staat. De droom van de mannen van AgroExact is: ‘Het voor boeren mogelijk maken om met een toekomstbestendig business model op een duurzame en leuke manier voldoende voedselproductie te realiseren van een hoge kwaliteit.’

Meer nieuwsberichten