Nieuwe Jammer: Agrisim

25 september 2018

Agrisim optimaliseert het land van boeren en geeft antwoord op de hoofdvragen: ‘’wat moet ik laten groeien op mijn land’’, ‘’hoeveel geld kan het mij opleveren’’ en ‘’hoe realiseer ik dat?’’. Agrisim is een agrarisch beslissings- en ondersteuningsprogramma dat verschillende data gebruikt om tot algoritmes te komen. Deze algoritmes in combinatie met ervaringen worden gevisualiseerd in een ’cloud-based user interface’ als een ‘turn key oplossing’, waarbij de gebruiker niets hoeft te doen. Agrisim matched productiemogelijkheden van meer dan 1.500 gewassen, groenten, fruit en bomen met het betreffende stuk grond. De economische module voorspelt de oogst en prijzen gebaseerd op duurzame exploitatie van de boerderij, op basis hiervan kan de gebruiker de marges en de arbeidsintensiteit die er mee gemoeid zijn in overweging nemen. De management ondersteunende module vertelt een boer gedurende de voorbereiding, groei en oogst periode wat hij moet doen, wanneer en hoe.

De droom van de oprichters is om via hun platform een impact te maken in de agrarische sector. Boeren te helpen hun oogst en daarmee hun inkomen te optimaliseren om uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de oplossing voor de toegenomen vraag naar voedsel in de wereld.

Oprichter Ronald werkt samen bij Agrisim met Ayca, Frank en Danny. Ronald heeft veel gereisd in zijn leven. Zo heeft hij 9 jaar in Turkije gewerkt en gewoond en 2,5 jaar in Rusland. Tijdens zijn verblijf in het buitenland heeft hij boeren in de agrarische sector verkeerde keuzes zien maken, welke desastreuze gevolgen hadden voor de opvolgende jaren. Met zijn bedrijf Agrisim zou hier een einde aan moeten komen. Het hebben en combineren van de juiste data leidt tot voortschrijdend inzicht.


Meer nieuwsberichten